top of page

מדיניות הפרטיות

כתב ויתור משפטי

ההסברים והמידע המופיעים בדף זה הם רק הסברים כלליים וברמה גבוהה ומידע כיצד לכתוב מסמך משלך של מדיניות פרטיות. אל תסתמך על מאמר זה כייעוץ משפטי או כהמלצות לגבי מה עליך לעשות בפועל, מכיוון שאיננו יכולים לדעת מראש מהי מדיניות הפרטיות הספציפית שברצונך לקבוע בין העסק שלך לבין הלקוחות והמבקרים שלך. אנו ממליצים לך לפנות לייעוץ משפטי כדי לעזור לך להבין ולסייע לך ביצירת מדיניות הפרטיות שלך.

מדיניות פרטיות - היסודות

עם זאת, מדיניות פרטיות היא הצהרה שחושפת חלק מהדרכים שבהן אתר אינטרנט אוסף, משתמש, חושף, מעבד ומנהל את הנתונים של המבקרים והלקוחות שלו, או את כולם. לרוב הוא כולל גם הצהרה בדבר מחויבות האתר להגן על פרטיות המבקרים או הלקוחות שלו, והסבר על המנגנונים השונים שהאתר מיישם על מנת להגן על הפרטיות.

לתחומי שיפוט שונים יש חובות משפטיות שונות לגבי מה שחייב להיכלל במדיניות פרטיות. אתה אחראי לוודא שאתה פועל לפי החקיקה הרלוונטית לפעילויות ולמיקומך.

מה לכלול במדיניות הפרטיות

באופן כללי, מדיניות פרטיות מתייחסת לעתים קרובות לסוגים אלה של נושאים: סוגי המידע שהאתר אוסף והאופן שבו הוא אוסף את הנתונים; הסבר מדוע האתר אוסף מידע מסוג זה; מהן נוהלי האתר בשיתוף המידע עם צדדים שלישיים; הדרכים שבהן המבקרים והלקוחות שלכם יכולים לממש את זכויותיהם על פי חקיקת הפרטיות הרלוונטית; הפרקטיקות הספציפיות לגבי איסוף נתונים של קטינים; ועוד הרבה הרבה יותר.


למידע נוסף על כך, עיין במאמר שלנו " יצירת מדיניות פרטיות ".

bottom of page